Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Εν αρχή ην ο Λόγος

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.
Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ.
Πάντα δι' αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν.
Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων.
Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου